Voorwaarden

Prijzen

Huren van Schilderijen en Aquarellen

Is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Neem hier voor contact op voor meer informatie.

Betaling

Via Postgirorekening nummer : NL52 INGB 0658 6827 25
t.n.v. Ilse van Loo - Remijn
Beeldend kunstenaar
Veerweg 55
4471 NB Wolphaartsdijk